Úřední deska

Rozpočtové opatření 2-2023

Rozpočet č.2
vystaveno: 02.03.2023     příloha

Pozvánka na závěrečné jednání- komplexní pozemkové úpravy v k.ú Budeč

Státní pozemkový úřad
vystaveno: 17.02.2023     příloha

Rozpočtové opatření 1-2023

Rozpočet č.1
vystaveno: 12.01.2023     příloha

Rozpočtové opatření č.15/2022

Rozpočet č.15
vystaveno: 30.12.2022     příloha

Schválený rozpočet obce Budeč na rok 2023

Rozpočet obce Budeč 2023
vystaveno: 30.12.2022     příloha

Závěrečný účet obce Budeč za rok 2021

Závěrečný účet 2021
vystaveno: 27.05.2022     příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021

Zpráva za rok 2021
vystaveno: 27.05.2022     příloha

Výkaz zisku a ztráty 2021

Výkaz 2021
vystaveno: 27.05.2022     příloha

Inventarizační zpráva za rok 2021

Zpráva za rok 2021
vystaveno: 27.05.2022     příloha

Příloha účetní závěrky 2021

Účetní závěrka 2021
vystaveno: 27.05.2022     příloha

Rozvaha 2021

Rozvaha 2021
vystaveno: 27.05.2022     příloha

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků

Výkaz 2021
vystaveno: 27.05.2022     příloha

Střednědobý rozpočtový výhled obce Budeč pro roky 2022-2026

Střednědobý rozpočet 2022 až 2026
vystaveno: 30.12.2021     příloha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Nástavba a modernizace ZŠ Nové Veselí
vystaveno: 15.09.2020     příloha

Výroční zprávy

Rozpočty