Úřední deska

Schválený rozpočet obce Budeč na rok 2024

Rozpočet obce Budeč 2024
vystaveno: 29.12.2023     příloha

Příloha účetní závěrky 2022.

Příloha účetní závěrky 2022.
vystaveno: 23.06.2023     příloha

výkaz Fin 2-12 M_2022.

výkaz Fin 2-12 M_2022.
vystaveno: 23.06.2023     příloha

Inventarizační zpráva 2022.

Inventarizační zpráva 2022.
vystaveno: 23.06.2023     příloha

Výkaz zisku a ztráty 2022.

Výkaz zisku a ztráty 2022.
vystaveno: 23.06.2023     příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022.
vystaveno: 23.06.2023     příloha

Závěrečný účet obce Budeč za rok 2022

Závěrečný účet 2022
vystaveno: 23.06.2023     příloha

Rozvaha 2022.

Rozvaha 2022.
vystaveno: 23.06.2023     příloha

Střednědobý rozpočtový výhled obce Budeč pro roky 2022-2026

Střednědobý rozpočet 2022 až 2026
vystaveno: 30.12.2021     příloha

Výroční zprávy

Rozpočty