Výkaz zisku a ztráty 2022.

vystaveno: 23.06.2023     příloha