Výkaz zisku a ztráty 2022.

vystaveno: 17.05.2023     příloha